Zaalvoetbal teams uiten ongenoegen speelavond zaterdag.

Zaalvoetbal teams uiten ongenoegen speelavond zaterdag.

De plannen dat de KNVB oppert om de 1e divisie wedstrijden te gaan spelen komt op veel weerstand te staan. Bijna alle 1e divisie team hebben gezamenlijk bezwaar hierop gemaakt. I.p.v. de 1e divisie te promoten op vrijdagavond(wat als speciale zaalvoetbalavond moet worden beschouwd) gooit de KNVB nu roet in het eten.

Als clubs zijn wij blij met de flexibiliteit die de KNVB heeft gebracht in de huidige opzet van de eerste divisie zaalvoetbal. Reisafstanden werden beperkt, en de 1e divisie werd verdeeld in drie poules

Het is van toegevoegde waarde dat er in onderling overleg de mogelijkheid wordt geboden om op de maandag of woensdag te kunnen spelen en anders de verplichte vrijdag blijft staan. Op dit besluit is er al veel weerstand gekomen

Een probleem voor nagenoeg alle clubs in de eerste divisie is echter dat de KNVB heeft besloten dat ook de zaterdag als vaste speeldag kan worden gekozen en dat deze speeldag zonder overleg is net als de maandag en woensdag.

Het is vernoemd in het zaalvoetbal handboek, echter bijna alle verenigingen waren niet op de hoogte dat deze zaterdag als speeldag niet te weigeren is. Aangezien de eerste divisie niet het hoogste niveau is en alle clubs te maken hebben met spelers die ook actief zijn op het veld (meesten op een zeer acceptabel niveau) geeft dit problemen.

Naast de spelers die zaterdagvoetbal op het veld beoefenen hebben ook de betere spelers bij standaard teams op zondag problemen en zijn voor het merendeel niet in staat om deze duels op zaterdag te spelen al dan niet door een veto van hun veldvoetbal vereniging. Deze zaterdag als vaste speeldag zorgt ervoor dat tegenstanders niet met hun standaard team kunnen spelen dan streven we het doel voorbij om een zo sterk mogelijke eerste divisie te hebben met als gevolg een niet zo bedoelde competitievervalsing in het voordeel van de club(s) die op zaterdag spelen. 

Nu is het in de eerste divisie B alleen nog Fermonia Boys die op zaterdag speelt (Tigers Roermond 2 waren te laat met de aanvraag voor dit seizoen maar komen daar volgend seizoen bij) maar ook de verenigingen in zowel eerste divisie A als C kunnen hiermee geconfronteerd worden.

Waar de bedoelingen goed zijn blijkt dit uiteindelijk in de praktijk toch bij alle overige verenigingen organisatorische problemen te geven, en overwegen veel teams niet meer in de 1e divisie uit te komen. Een dergelijk beslissing had tijdens een goede vergadering vooraf besproken moeten worden.

De 98 % van de eerste divisie clubs willen dan ook bezwaar aantekenen tegen de zaterdag als vaste speeldag mogelijkheid en willen gezamenlijk het dringende verzoek indienen dat per ingaande seizoen 2023/2024 aan te passen naar een speeldag in overleg.

Het verzoek om ook deze zaterdag gelijk te behandelen zoals de maandag en woensdag dit seizoen 2022/2023; er kan alleen van de vrijdag afgeweken worden en op zaterdag gepland worden wanneer in overleg met de tegenstander beiden akkoord zijn.

Op deze wijze blijft de mogelijkheid bestaan echter wordt er alleen afgeweken naar tevredenheid van beiden en komen verenigingen niet in de problemen.

Daar deze zaterdag in het verleden nog nooit eerder een speeldag was binnen de eerste divisie (en voor evt. promovendi uit de topklasse) en er ondertussen drie regio’s zijn is de invloed van een verplichte nieuwe speeldag te groot met een negatief impact.

 Het feit dat buiten deze twee clubs Fermonia Boys en Tigers Roermond alle overige 31 clubs uit de eerste divisies, en dus ook uit de andere eerste divisies A en C waar men (nog) niet geconfronteerd is met deze speeldag, aansluiten bij dit initiatief geeft de zorgen weer dat verenigingen in hun regio deze verplichte zaterdag in de toekomst ook gaan ‘claimen’.