Vrijwilligers/Spelers en speelsters

  Voor de vrijwilliger geldt dat hij/zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de het begeleiden van het eerste team. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. De vrijwilliger:


  -Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
  -Heeft respect voor spelers, scheidsrechters, en tegenstanders.
  -Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
  -Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
  -Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
  -Is verantwoordelijk voor het wedstrijd materiaal (kleding enballen).
  -Zorgt dat alles voor de wedstrijd gereed staat
  -Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het digitaal wedstrijdformulier.
  -Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt
  -Deel neemt aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd
  -Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet -mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
  -Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
  -Maakt geen opzettelijke verbale of non verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
  -Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van Bristol Team

  Kandidaten kunnen zich melden via het contactformulier